Gymnasielagen

Interpellation 2018/19:64 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Fler än 5 000 uppehållstillstånd har hittills beviljats enligt den så kallade gymnasielagen som drevs igenom av den förra socialdemokratiskt ledda regeringen. Det rör sig om uppehållstillstånd till en grupp unga vuxna, i huvudsak unga män från Afghanistan, som inte har de skyddsskäl som krävs för att beviljas uppehållstillstånd i asylärenden.

Det fanns flera, såväl principiella som praktiska, skäl till att Moderaterna var emot denna lagstiftning.

Det framkommer nu att vissa unga vuxna i den aktuella gruppen har mycket svårt att hitta bostad. Det förkommer även att de utnyttjas av kriminella gäng, exempelvis för narkotikaförsäljning. 

På sikt kan nya svårigheter uppkomma. För permanenta uppehållstillstånd för den aktuella gruppen krävs dels att man klarar sina studier, dels att man inom sex månader efter studiernas avslut får ett arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur har regeringen och ministern vid införandet av gymnasielagen beaktat Sveriges behov av en human, stram och rättssäker migrationspolitik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-07 Överlämnad: 2019-02-08 Anmäld: 2019-02-12 Svarsdatum: 2019-03-01 Sista svarsdatum: 2019-03-01
Debatt (7 anföranden)