Guantánamo

Interpellation 2007/08:395 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 14 februari

Interpellation

2007/08:395 Guantánamo

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 11 februari i år offentliggjordes åtalen mot sex fångar på Guantánamobasen på Kuba. De anklagas för att ha planerat terrordåden mot World Trade Center den 11 september 2001. Amerikanska militära åklagare kommer att yrka på dödsstraff. Amnesty International ser kritiskt på yrkandena trots att det hävdas att en av fångarna erkänt delaktighet i terrordåden. Att Amnesty International är kritiska beror på att erkännandet kom i samband med en skenavrättning.

De första fångarna kom till Guantánamo den 11 januari 2002. Amnesty uppger att ca 275 personer från 30 olika länder fortfarande sitter fängslade på Guantánamo. En del av dem har suttit fängslade i närmare fem år.

Mina frågor till utrikesministern är:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att få USA att ge de fängslade på Guantánamo en sedvanlig rättegång?

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att Guantánamo ska stängas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-14 Anmäld: 2008-02-14 Svar fördröjt anmält: 2008-03-03 Besvarad: 2008-04-01