Grön rehabilitering

Interpellation 2016/17:572 av Cassandra Sundin (SD)

av Cassandra Sundin (SD)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Ett av våra stora folkhälsoproblem är i dag det ökade stillasittandet och då särskilt bland barn och unga. Friluftslivet spelar en stor roll när det gäller folkhälsa, fritidsaktiviteter och inte minst rehabilitering. Forskning visar att natur och friluftsliv har en stärkande och läkande effekt vid ohälsa. Miljontals svenskar och däribland hundratusentals barn är medlemmar i någon av de friluftsorganisationer som finns över hela landet. Dock är det inte alla som tar sig ut i naturen, av olika skäl. Det kan handla om exempelvis ekonomi, brist på inspiration, energi, kunskap eller var man bor.

Verksamheten Äventyrliga dagen finns för att bland annat hjälpa dem som drabbats av svårigheter i livet och erbjuder unga ett dygn i naturen. Det läggs upp efter deltagarnas önskemål, och alla som varit med är eniga om att det varit en fantastisk upplevelse. Tanken är att väcka intresset och bidra till att fler unga får upp ögonen för friluftslivets möjligheter.

Denna upplevelse kostar ingenting för deltagaren utan finansieras av bidrag och donationer från bland annat Friluftsfrämjandet. En viktig del i arbetet med den psykiska ohälsan hos barn och unga samt det ökade stillasittandet kan vara att uppmuntra och möjliggöra dessa typer av initiativ och verksamheter, där en förutsättning är de ekonomiska medel som krävs.


Med anledning av detta vill jag fråga socialförsäkringsministern:

 

Avser regeringen att verka för att verksamheter och projekt på detta område ska få ökade resurser och därmed även uppmuntra nya initiativ?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-08 Överlämnad: 2017-06-09 Anmäld: 2017-06-12 Sista svarsdatum: 2017-06-27 Svarsdatum: 2017-08-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)