Green Cargo och den olagliga lastbilstrafiken

Interpellation 2013/14:295 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 20 februari

Interpellation

2013/14:295 Green Cargo och den olagliga lastbilstrafiken

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Green Cargo håller just nu på med att minska sin personalstyrka. Orsaken företaget självt anger är att man inte klarar konkurrensen med den olagliga inrikestrafiken på lastbil. Efter ministerns minst sagt uppseendeväckande uttalanden här i riksdagen att cabotagetrafiken borde avregleras helt vill jag fråga statsrådet:

1. Anser statsrådet att mer av godstrafiken bör flyttas över på väg i stället för järnväg?

2. Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att detta ska ske?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-20 Anmäld: 2014-02-20 Besvarad: 2014-03-04 Sista svarsdatum: 2014-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.