Granbarkborre

Interpellation 2018/19:261 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Skadorna av granbarkborre är omfattande, och många skogsägare jobbar nu aktivt för att få bort de angripna träden ur skogen. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Avser statsrådet att på något sätt hjälpa de skogsägare som har blivit värst drabbade av granbarkborren?
  2. Avser statsrådet att ge skogsägarna några fler verktyg att använda i kampen mot granbarkborren? 
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Återtagen: 2019-06-10 Sista svarsdatum: 2019-06-11