Grafikens hus i Mariefred

Interpellation 2013/14:370 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 19 mars

Interpellation

2013/14:370 Grafikens hus i Mariefred

av Hans Ekström (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I helgen brann Grafikens hus i Mariefred. Stora kulturella värden gick till spillo. Resultatet av många människors frivilligarbete och gåvor och ett viktigt besöksmål i Mariefred blev lågornas rov. Initiativ har tagits för att återuppbygga Grafikens hus och återskapa det som återskapas kan, men också skapa något nytt.

Min fråga till kulturministern är:

På vilket sätt kan kulturministern och staten hjälpa till så att svensk grafisk konst återigen kan beskådas i Mariefred?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-03-19 Anmäld: 2014-03-19 Svar fördröjt anmält: 2014-03-28 Besvarad: 2014-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)