Glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn

Interpellation 2012/13:419 av Stenberg, Maria (S)

av Stenberg, Maria (S)

den 16 maj

Interpellation

2012/13:419 Glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vård, omsorg och skola kommer att behöva nya medarbetare när de tidigare anställda ska gå i pension. Många glesbygdskommuner i Norrbotten upplever redan i dag svårigheter att nyrekrytera personal inom yrken som finns och som behövs i en kommun. Trots att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet ser vi att många unga inte söker till de yrkesförberedande programmen, som regeringen tyvärr dessutom gjort mindre attraktiva.

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att generationsskiftet inom de viktiga välfärdsjobben inte påverkar kvaliteten och tillgängligheten, speciellt med tanke på glesbygdskommunernas utmaningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-16 Anmäld: 2013-05-16 Svar fördröjt anmält: 2013-05-28 Besvarad: 2013-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)