Genusproblematiken inom vuxenutbildningen

Interpellation 2011/12:211 av Svantorp, Gunilla (S)

av Svantorp, Gunilla (S)

den 31 januari

Interpellation

2011/12:211 Genusproblematiken inom vuxenutbildningen

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Två tredjedelar av deltagarna inom vuxenutbildningen är i dag kvinnor. Så har siffrorna sett ut under en lång följd av år, detta trots att vi vet att männen har lägre utbildningsnivå än kvinnorna. Det är också fler män än kvinnor som avbryter sin utbildning i förtid inom vuxenutbildningen.

EU:s långtidsprognos visar att andelen lågkvalificerat arbete kommer att minska under en 20-årsperiod medan andelen högkvalificerat arbete kommer att öka. Att ha en gedigen utbildning kommer med anledning av detta att vara av värde även ur en samhällsekonomisk synvinkel.

Med anledning av detta frågar jag om statsrådet avser att vidta några åtgärder för att öka andelen män inom vuxenutbildningen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-31 Anmäld: 2012-01-31 Besvarad: 2012-02-14
Debatt (9 anföranden)