Fyrspår till Uppsala

Interpellation 2017/18:568 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I höstas var vi många som gladdes åt beskedet att ett fyrspår mellan Uppsala och Stockholm var på gång. Vi är många som har kämpat för detta länge, och inte minst i ljuset av de senaste veckornas förseningar och krångel är det absolut nödvändigt.

Sträckan Uppsala–Stockholm är den mest trafikerade i landet med 23 000 resenärer varje dag. Våra städer är hopvuxna som arbetsmarknadsregion till bådas glädje och fördel.

Den 28 maj kunde man dock läsa i UNT att beskedet om fyrspår nu kommer dröja. Beskedet skulle lämnas i april och ska nu komma inom kort. UNT:s källor uppger att orsaken är att regeringen lovat bort samma pengar till både höghastighetsbanan och fyrspåret Uppsala–Stockholm! Fyrspåret förutsätter att höghastighetstågen byggs för 250 kilometer i timmen och avtalet för höghastighetstågen att de går i 320 kilometer i timmen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

  1. Har regeringen lovat bort samma pengar två gånger i sin infrastrukturplanering?
  2. När börjar utbyggnaden av fyrspår mellan Uppsala och Stockholm?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Överlämnad: 2018-05-30 Återtagen: 2018-05-31 Anmäld: 2018-05-31 Sista svarsdatum: 2018-06-13