Fusk i livsmedelskedjan

Interpellation 2013/14:519 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Brittiska Food Standards Agency inrättade 2007 en databas för livsmedelsbedrägerier. Första året registrerades 49 fall med livsmedelsfusk. 2013 registrerades 1 538 fall i samma databas.

I Italien bedriver bondeorganisationen Coldiretti en kampanj mot fusk i livsmedelskedjan.

Det här är två exempel på hur man uppmärksammat det stora och växande problemet med fusk inom livsmedelsbranschen.

Jag vill därför fråga landsbygdsministern: Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att motverka samma utveckling i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-30 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-16
Debatt (7 anföranden)