Funktionshindrades rätt till sina hjälpmedel vid sjukhusvistelse

Interpellation 2005/06:288 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 mars

Interpellation 2005/06:288 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till socialminister Berit Andnor (s)

Funktionshindrades rätt till sina hjälpmedel vid sjukhusvistelse

Om en person med funktionshinder insjuknar och tvingas åka ambulans till sjukhuset finns det i dag inga möjligheter att få hjälp med att även transportera exempelvis rullstolen till sjukhuset. Det finns inte heller möjligheter att vid akut transport med ambulans från ett sjukhus till ett annat få med sig sitt hjälpmedel, till exempel rullstol.

Man kan undra vem som ska ta ansvar för att en funktionshindrad person, efter ambulanstransport till ett sjukhus för inläggning, kan få sina hjälpmedel, till exempel rullstol och specialbyggd toalettstol, till sjukhuset. Det verkar finnas en lucka i lagen på denna punkt. Det visar sig nämligen att den funktionshindrade får betala transporten själv. Dessa kostnader kan bli ganska dryga. Färdtjänsten utför endast persontransporter, vilket innebär att den funktionshindrade själv måste vara med. Om den funktionshindrade har transporterats akut från ett sjukhus till ett annat med ambulans och därmed inte fått med sig sin rullstol kan inte färdtjänsten användas. Även om anhöriga skulle vilja hjälpa till genom att använda sin egen bil är det oftast omöjligt eftersom specialbyggda rullstolar, elektriska rullstolar och toalettstolar inte ryms i en vanlig personbil.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att säkerställa de funktionshindrades tillgång till sina egna hjälpmedel vid sjukhusvistelse utan att betydande kostnader och problem för den enskilde uppstår?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-08 Anmäld: 2006-03-08 Besvarad: 2006-03-20