Fri- och rättigheter i Ryssland

Interpellation 2006/07:65 av Johansson, Mats (m)

av Johansson, Mats (m)

den 13 november

Interpellation

2006/07:65 Fri- och rättigheter i Ryssland

av Mats Johansson (m)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Anna Politkovskaja var en av Rysslands ledande journalister fram till sin död den 7 oktober 2006, då hon mördades i sitt hem i Moskva. Omständigheterna tyder på att mordet hade politisk bakgrund; det var i sin framgångsrika yrkesgärning som journalist och författare hon utgjorde ett hot mot mörka krafter i kampen om politisk och ekonomisk makt i Ryssland och därmed måste tystas, för alltid.

Dock lever hennes texter vidare och sprids över världen. På svenska finns bland annat Putins Ryssland, en skakande samling reportage från livet bakom de nyrikas fasader och skildringar inifrån den ryska militärapparaten och det korrupta domstolsväsendet (Ordfront, 2006).

Det är ingen tillfällighet att Anna Politkovskajas rapportering från kriget i Tjetjenien och korruptionen i Ryssland i böcker och artiklar i tidningen Novaja Gazeta väckte fientlighet i ett land där yttrandefriheten kringskärs under dekret från statsledningen. Förändringen till det sämre är logisk, eftersom just det fria flödet av information mellan medborgarna är en hämsko på dem som vill bruka makten för egen politisk och ekonomisk vinning genom våldsanvändning.

Under den nuvarande regimen har yttrandefriheten steg för steg beskurits. Bland annat har stora tidigare oberoende tv-kanaler och tidningar underordnats den härskande eliten, vilket inte bådar gott för framtiden. I det perspektivet är det särskilt illavarslande att hundratals journalister dödats efter befrielsen från sovjetväldet, och att detta kunnat ske utan större folkliga protester. Tvärtom har president Putin fortfarande ett starkt stöd i opinionen, vilket belyser den svaga liberala traditionen i Ryssland.

Rapporter om en tilltagande öppen rasism i storstäderna understryker allvaret. I kombination med att de fria organisationernas (NGO) arbetsmöjligheter beskärs, tecknas bilden av att den nuvarande regimen vill distansera sig ytterligare från den frihetliga europeiska värdegemenskapen.

Så bristfällig är respekten för de politiska fri- och rättigheterna att regimen inte kan hålla fingrarna borta ens från biograferna, i det att det nyligen meddelades att visning av den populära filmen Borat har förbjudits.

Mot bakgrund av den drastiska förändringen till det sämre när det gäller det fria ordets ställning i Ryssland och det civila samhällets arbetsmöjligheter är mina frågor till biståndsministern:

1.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta när det gäller fri- och rättighetsläget i Ryssland?

2.   Hur avser statsrådet att se till att inom ramen för demokratibiståndet öka stödet för yttrandefriheten och de fria organisationerna i Ryssland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-13 Anmäld: 2006-11-14 Svar fördröjt anmält: 2006-11-23 Besvarad: 2006-11-30
Debatt (9 anföranden)