Framtidspolitik för musikbranschen

Interpellation 2008/09:270 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 23 januari

Interpellation

2008/09:270 Framtidspolitik för musikbranschen

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den svenska musikbranschen, som är en del av upplevelseindustrin, är en viktig del av både arbetsmarknads‑, närings- och kulturpolitiken. De svenska skivbolagen genomgår i dag den värsta krisen i branschens historia. Det är en förödande kris som är världsomspännande men som på flera sätt drabbar små länder med liten inhemsk industri ännu hårdare. Den väldiga nedgången i försäljning under de senaste åren har inte bara halverat omsättningen utan även lett till en än större koncentration av ägandet i branschen. Sedan början av 1980-talet har alla stora och mellanstora svenska skivbolag köpts upp av de stora multinationella bolagen.

Musikbranschen har klarat de tidigare skiftena väl, men övergången från formatet cd till mp3 har drabbat marknaden hårt. Man kan hysa farhågor för återväxten av skivbolagsägare. Svensk musik är en vital del av svensk kultur och en viktig del av Sverigebilden utomlands. Ett aktivt företagande inom skivbranschen är av vikt för att behålla vitalitet, mångfald och framåtanda inom det svenska kulturlivets utveckling. Det behövs stöd – såväl produktionsstöd som investeringsstöd – för att uppmuntra nyföretagande inom kultursektorn när det gäller musikutgivning i alla genrer.

Mot denna bakgrund vill jag fråga näringsministern:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta i syfte att utveckla den svenska musikbranschen?

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att utveckla innovativa och levande småföretag i skivbolagsbranschen?

Kan näringsministern tänka sig att öka stödet till musik- och skivindustrin i syfte att bevara och utveckla den kulturella mångfalden?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-01-23 Anmäld: 2009-01-27 Återtagen: 2009-02-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.