Framtidens skolpolitik

Interpellation 2007/08:844 av Yazdanfar, Maryam (s)

av Yazdanfar, Maryam (s)

den 29 augusti

Interpellation

2007/08:844 Framtidens skolpolitik

av Maryam Yazdanfar (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Nyligen genomförde Sveriges Radio en granskning av utbildningsministerns påståenden i en rad skolpolitiska frågor. Skolministern har bland annat hävdat: Vi har mest stök och disciplinproblem i vår skola i hela den industrialiserade världen. Enligt OECD ligger Sverige i topp när det gäller skolk, skadegörelse och kränkande språkbruk. Vi måste vakna upp och inse att det inte fungerar. (GT den 14 mars 2007). Granskningen visar att detta är fel. Sverige ligger inte över genomsnittet när det gäller disciplinproblem i skolan – tvärtom visar undersökningen att den svenska eleven trivs bäst av alla i skolan.

Regeringens skolpolitik grundar sig i huvudsak på utbildningsministerns teser som visar sig vara osanna.

Med anledning av vad som anförts frågar jag utbildningsminister Jan Björklund:

På vilket sätt ämnar utbildningsministern säkerställa en verklighets- och evidensbaserad skolpolitik?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-08-29 Anmäld: 2008-09-02 Förfallen: 2008-09-16