Framtidens polisutbildning

Interpellation 2007/08:633 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 25 april

Interpellation

2007/08:633 Framtidens polisutbildning

av Peter Hultqvist (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Regeringens särskilde utredare Anders Danielsson föreslår nu att polisutbildningen blir treårig. Den ska leda till att en ny högskoleutbildning som leder till en så kallad polisexamen inrättas. Danielssons förslag ligger i linje med den inriktning som den förra utredaren i ärendet Agneta Stark förordade. När hennes arbete avbröts under uppmärksammade former var intrycket att regeringens syfte med detta var att polisutbildningen inte skulle reformeras med inriktning på högskoleexamen.

Inom bland annat Polisförbundet finns ett starkt stöd för just en treårig utbildning. Det förslag som nu lagts fram av Anders Danielsson betraktas av förbundet som en viktig milstolpe för svensk polis. Ett regeringsförslag om en treårig högskoleutbildning skulle noteras med stor tillfredsställelse.

I samband med Agneta Starks utredningsarbete agerade flera regionala högskolor med förslag om konkreta utbildningar, men även lokaliseringar. Det gällde bland annat Högskolan Dalarna och en lokalisering av en ny polisutbildning till Borlänge. Bland annat detta förslag markerades som väl utvecklat och möjligt att genomföra i det material som Agneta Stark presenterade när hon avvecklade sitt arbete.

Min fråga till ministern är:

Avser ministern att mot bakgrund av Anders Danielssons förslag ta initiativ till att föreslå inrättandet av en treårig högskoleutbildning syftande till polisexamen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-25 Anmäld: 2008-05-05 Besvarad: 2008-05-09