Framtiden för public service

Interpellation 2017/18:180 av Christian Holm Barenfeld (M)

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Public services vara eller icke vara är ett ämne som varken är nytt eller okontroversiellt. Teknikens framfart har hur som helst förändrat spelplanen rejält och möjliggjort vägen framåt för delvis konkurrerande aktörer som bland annat Netflix och Viaplay. De erbjuder egna tjänster med tv-serier och filmer som både är lättillgängliga och relativt billiga.

Den tekniska utvecklingen har också gjort att man med endast en laptop eller en mobil kan jobba och livnära sig på att göra Youtubevideor. Det finns flertalet svenskar som genererar mer publik till sina Youtubekanaler än vad till exempel SVT:s Doobidoo gör varje vecka. En Youtubekanal lever i grunden på efterfrågan. Om ingen är intresserad av dina videoklipp så blir det heller inga reklamintäkter att tala om. Ur detta har svenska Youtubekändisar som Pewdiepie, Therese Lindgren, I Just Want To Be Cool, Clara Henry och Anomaly växt fram med sina egna vinnande koncept.

Utvecklingen går fort och det är inte alltid som politiken hänger med. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att public service ska vara relevant i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-20 Överlämnad: 2017-11-21 Anmäld: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-05 Sista svarsdatum: 2017-12-05
Debatt (7 anföranden)