Framtida förhandlingar mellan EU och Storbritannien

Interpellation 2016/17:62 av Jeff Ahl (SD)

av Jeff Ahl (SD)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Den 23 juni valde det brittiska folket att lämna EU. Den fria rörligheten var en av de främsta anledningarna till att britterna röstade för att lämna unionen. Det verkar däremot inte finnas något kompromissutrymme vad gäller den fria rörligheten från EU:s sida i framtida förhandlingar. Den fria rörligheten har bevisligen många baksidor, och därför borde det rimligen finnas ett utrymme att kompromissa kring den. Med hänsyn till de negativa konsekvenser som ett uteblivet avtal med Storbritannien skulle få för Sverige och vår ekonomi, så förvånar det mig att Sveriges regering sällat sig till linjen om att den fria rörligheten inte går att kompromissa om.

Min fråga till statsrådet Ann Linde blir därmed tämligen enkel:

 

Är det statsrådets och regeringens mening att fortsatt försvara den fria rörligheten i de kommande förhandlingarna med Storbritannien, eller finns det utrymme att kompromissa?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2016-10-19 Överlämnad: 2016-10-19 Återtagen: 2016-10-20 Anmäld: 2016-10-20 Sista svarsdatum: 2016-11-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.