Fortsatta övergrepp i Turkiet

Interpellation 2008/09:525 av Kerimo, Yilmaz (s)

av Kerimo, Yilmaz (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:525 Fortsatta övergrepp i Turkiet

av Yilmaz Kerimo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

EU har under många år kritiserat Turkiet för dess behandling av landets nationella minoriteter. Ändå fortsätter Turkiet med sina kränkningar.

Det senaste exemplet är att tre byar runt omkring Sankt Gabriel-klostret i Midyat vill ta över landområden som har tillhört Mor Gabriel-klostrets stiftelse sedan hundratals år tillbaka. Trots att Mor Gabriel-klostret har dokument som bevisar dess äganderätt godkänner myndigheterna konfiskering av marken. Sankt Gabriel-klostret är en symbol och ett hopp för assyrier/syrianer runt om i världen om att kunna återvända. På detta sätt vill man återigen avskräcka assyrier/syrianer från att återvända till sina hemtrakter. Feodalsystemet är mycket starkt i området, och den turkiska staten uppmuntrar återigen till ockupation av mark som tillhör assyrier/syrianer. Staten har till och med nyligen själv väckt åtal!

Agerandet står i strid mot alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har förbundit sig att följa. EU måste i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ännu tydligare än hittills markera att Turkiet måste skydda sina minoriteter och deras egendom. Jag har tidigare på flera sätt uppmärksammat fall där svenska medborgare som velat flytta tillbaka till Turkiet funnit sina hus ockuperade, och de får inte hjälp av de turkiska myndigheterna. Detta sänder signaler att det är fritt fram att ockupera och ta över assyrier/syrianers mark. Listan på diskriminerade assyrier/syrianer kan göras lång.

Men hittills har det varit förgäves. Ockupationen fortsätter och ingen gör något, vare sig från svenskt eller från turkiskt håll. Nu måste Sverige agera och sätta press på Turkiet. Det krävs att vi går från ord till handling för att få Turkiet att agera som en rättsstat genom att omedelbart ge den ockuperade egendomen till dess rättmätiga ägare. Frågan är fortfarande lika aktuell, och något måste göras.

Diskrimineringen av minoritetsgrupper i Turkiet fortsätter, och just nu pågår massarresteringar i efterdyningarna av kommunalvalet i Turkiet. De senaste veckorna har turkisk polis utfört omfattande razzior mot politiker inom Demokratiska samhällspartiet (DTP). Sveriges regering och EU måste i alla sammanhang tydligt klargöra att Turkiet måste leva upp till Köpenhamnskriterierna och kravet på mänskliga och demokratiska rättigheter samt rätten för var och en att verka politiskt. Det är självklara villkor för ett land som säger sig vara en demokrati och som vill bli medlem i EU.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka initiativ tar ministern för att få stopp på de fortsatta kränkningarna av mänskliga rättigheter i Turkiet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-08