Förtroende för statsråd

Interpellation 2012/13:370 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 10 april

Interpellation

2012/13:370 Förtroende för statsråd

av Peter Persson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Statsrådet Tobias Billström har genom ett antal uttalanden skapat oklarhet om regeringens migrationspolitik. Statsministern har tagit avstånd från migrationsministern som därefter tagit avstånd från sig själv. Det förekommer dock spekulationer kring om migrationsministern och statsministern verkligen menar vad de säger. Kanske tycker migrationsministern verkligen att det finns för många brunögda som göms av sina släktingar, i alla fall förefaller ett antal moderata kommunalråd själva vara inne på detta och uttrycker stöd för den Tobias Billström som Billström själv tagit avstånd ifrån. Kanske är arbetsfördelningen mellan statsministern och migrationsministern i snäll och stygg gjord i ett röstmaximerande perspektiv när moderata väljare hotar fly till Sverigedemokraterna. Frågan bör utredas vidare.

Billström är inte det enda statsrådet som misslyckats eller som har gjort uttalanden för vilka statsministerns stöd och regeringens kollektiva ansvar behöver klargöras.

Mina frågor till statsministern är:

1. Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har statsministern fullt förtroende för statsrådet Tobias Billström?

2. Vilka initiativ och åtgärder avser statsministern att vidta i fråga om statsråd som uttrycker andra uppfattningar än dem som regeringen kollektivt ansvarar för?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-04-10 Anmäld: 2013-04-10 Återtagen: 2013-04-16