Försvarsmaktens prioriteringar

Interpellation 2008/09:560 av Jeppsson, Peter (s)

av Jeppsson, Peter (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:560 Försvarsmaktens prioriteringar

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den allmänna uppfattningen är att alliansens inriktning och löften för försvaret innebär att inga förbandsnedläggningar ska ske under denna mandatperiod. Jag noterar även ministerns svar från den 7 maj på frågan om förändringarna inom F 21. Samma förändringar är aktuella vid F 17 i Kallinge.

Försvarsmakten flyttar i dag verksamheter och utbildningar, väl medveten om att förband och skolor kan kommat att flyttas eller stängas under nästa mandatperiod. Frågan som uppkommer är hur Försvarsmakten anser sig ha underlag för att fatta sådana beslut för att nå kortsiktiga rationaliseringar, när nästa mandatperiod ligger mindre än ett och ett halvt år bort.

Som ett exempel vill jag lyfta fram soldatutbildningen på Kungsholmsfort och vid F 17, utbildningar som kan utgöra viktiga pusselbitar i en utvecklad garnisonstanke i Blekinge. När Försvarsmakten på egen hand beslutar att centralisera soldatutbildningen, i detta fall vid F 17 och marinbasen, är risken för suboptimeringar stor, samtidigt som möjligheten att skapa kostnadseffektiva garnisoner minskar.

Alla kan nog dessutom vara överens om att det under nästa mandatperiod kommer att behöva fattas en rad strategiska politiska beslut för försvaret.

Hur avser försvarsministern att säkerställa att Försvarsmakten inom sin delegation inte blockerar eller omöjliggör kommande politiska prioriteringar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.