Försvarsmaktens kommunikation och hantering av säkerhetsfrågor

Interpellation 2016/17:379 av Stig Henriksson (V)

av Stig Henriksson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Många utlandsinsatser befaras medföra risker även på hemmaplan för såväl deltagande soldater som anhöriga. Detta med tanke på många konflikters internationella spridning i form av faran för terroristiska hämndaktioner. Därför informeras också anhöriga om vikten av att vara restriktiva med att berätta om deltagande familjemedlemmar i allmänhet, inte minst i sociala medier.

Det har därför väckt förvåning att Försvarsmaktens Maliblogg är så frikostig med bilder på deltagande soldater och andra, även om namnen begränsas till förnamnen. (Förhoppningsvis är det med godkännande av alla avbildade.) Än mer förvåning väckte det när anhöriga fick en sommarhälsning från Försvarsmakten i form av ett öppet vykort med en bild på deltagande soldater.

Den fråga man ställer sig är om det inte råder en viss diskrepans mellan råden till de anhöriga och Försvarsmaktens egen hantering. En anhörig som har ställt frågor om detta till Försvarsmaktens personal- och säkerhetsavdelning har fortfarande, efter mer än ett och ett halvt år, inte bevärdigats med ett svar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att på något sätt se över hur konsistent Försvarsmaktens hantering av säkerhetsfrågor för deltagare och anhöriga är, samt hur kommunikationen sköts när frågor uppkommer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-03-20 Överlämnad: 2017-03-21 Anmäld: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-04-04 Sista svarsdatum: 2017-04-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)