Försvarsmakten och försämringar för föreningslivet

Interpellation 2006/07:452 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 29 mars

Interpellation

2006/07:452 Försvarsmakten och försämringar för föreningslivet

av Monica Green (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

I en tidigare interpellation har jag tagit upp frågan om att försvaret nekat en motorcykelklubb i Skövde, enduroklubben FMCK, att fortsätta att använda försvarets markområde för att kunna träna och tävla i sin sport.

I mitt engagemang för det frivilliga föreningslivet både på lokal, regional och central nivå är jag medveten om vilken resurs ett ideellt föreningsliv är i vårt samhälle. En förening som organiserar ett antal vuxna, ungdomar eller barn gör, förutom att de aktiverar något av deltagarnas intressen, en stor samhällelig insats.

Det svenska föreningslivet är väl utbyggt och vi har som tradition att organisera oss när vi gemensamt vill arbeta med ett intresseområde. Vi har också goda förutsättningar för detta genom att det finns ekonomiska medel, såväl centralt som lokalt, för att stötta dessa verksamheter.

Föreningslivet ger, förutom sakkunskap, också en god inblick och en utbildning rent demokratiskt. Bland oss politiker finns det många som börjat banan genom att väljas in i en styrelse i en lokal organisation.

Jag har fått flera synpunkter från det lokala föreningslivet om att det inte bara är mark som försvaret stänger ute föreningslivet från. Många idrottsorganisationer har hållit sina träningsläger och tävlingar i de logement och idrottsanläggningar som ägs av försvaret. Det rör sig om handbollsturneringar, cykeltävlingar, fotbollscuper med mera. Flera tävlingsarrangemang har fått ställas in på grund av försvarets hårdare och stramare hållning. Föreningslivet ser med stor oro på framtiden nu när försvaret nekar till fortsatt användning.

Min fråga är om försvarsministern avser att vidta några åtgärder med anledning av Försvarsmaktens missförstånd som leder till försämringar för föreningslivet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Svar fördröjt anmält: 2007-04-19 Besvarad: 2007-04-23