Försvarets överlevnadsskola i Karlsborg

Interpellation 2013/14:252 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 29 januari

Interpellation

2013/14:252 Försvarets överlevnadsskola i Karlsborg

av Monica Green (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

På K 3 i Karlsborg utbildas försvarets personal inom både överlevnad och undsättning. Skolan har högt anseende utomlands och håller även kurser för polisen och stöttar Folke Bernadotteakademin i dess utbildningar för UD och Sida. Den håller också kurser för journalister som arbetar i oroshärdar.

I K 3:s egen konsekvensanalys av Försvarsmaktens senaste besparingskrav föreslås Överlevnadsskolans verksamhet minska drastiskt. Nära två tredjedelar av personalen, eller 10 av 16 anställda, skulle då försvinna.

Om de här förslagen genomförs så kommer det att påverka både våra möjligheter att utbilda Försvarsmakten och andra. Journalistutbildningarna hör till en av de kurser som vi skulle få ställa in, säger Jonas Månsson, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens överlevnadsskola.

Detta kan få förödande konsekvenser för journalister som är ute i världens oroshärdar för att bevaka och ge oss nyheter. Flera journalister har öst beröm över Överlevnadsskolans gisslanutbildning för att den är livräddande i svåra situationer

Vad avser försvarsministern att göra för att Överlevnadsskolan i Karlsborg ska finnas kvar?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2014-01-29 Anmäld: 2014-01-29 Återtagen: 2014-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.