Försvaret i Boden

Interpellation 2012/13:102 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 8 november

Interpellation

2012/13:102 Försvaret i Boden

av Leif Pettersson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Sedan beslutet 2010 är det svenska försvaret numer ett yrkesförsvar. Det innebär att försvaret i konkurrens med andra arbetsgivare ska rekrytera och anställa sina soldater. Enligt de uppgifter som gjorts gällande finns det svårigheter med finansiering av denna övergång. Det har helt enkelt blivit betydligt dyrare än beräknat att anställa soldater.

När det sedan gäller placeringen av soldater så finns det ett system där soldaterna först utbildas via de utbildningsinstitutioner som är aktuella och sedan placeras ut i landet. Den omvända ordningen vore att föredra.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern:

Vilket ställningstagande har försvarsministern gjort om hur detta slår mot Boden som Sveriges största garnisonsort?

Hur är rekryteringsläget när det gäller soldater till Boden?

Finns det svårigheter att få soldater efter utbildning till tjänsterna i Boden?

Vad avser försvarsministern att göra för att underlätta rekryteringen av soldater till Boden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-08 Anmäld: 2012-11-08 Svar fördröjt anmält: 2012-11-20 Besvarad: 2012-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.