Förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande

Interpellation 2007/08:426 av Pertoft, Mats (mp)

av Pertoft, Mats (mp)

den 21 februari

Interpellation

2007/08:426 Förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande

av Mats Pertoft (mp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Utbildningsminister Jan Björklund aviserade den 18 februari att regeringen ska inkomma till riksdagen med ett reformförslag rörande utbildningsformen svenska för invandrare, sfi. I reformpaketet ingår att införa en begränsningsregel för studenter att då de endast ska kunna läsa sfi i tre år, detta för att som utbildningsministern själv skriver: Det ska inte längre vara möjligt att använda sfi som en form av försörjning år efter år utan att få några språkkunskaper.

I en radiointervju i programmet Lantz i P 1 den 19 februari hänvisar sedan Jan Björklund till Skolverket när det gäller antalet personer som på detta sätt använder sig av sfi som en form av försörjning. I min kontakt med Skolverket lät de dock meddela att någon sådan statistik inte finns.

Min fråga till utbildningsminister Jan Björklund är:

Vilken beräkningsgrund för förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi har utbildningsministern?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-21 Anmäld: 2008-02-21 Besvarad: 2008-03-04