Försenad utbetalning av arbetslöshetsersättning

Interpellation 2009/10:24 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 9 oktober

Interpellation

2009/10:24 Försenad utbetalning av arbetslöshetsersättning

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I en undersökning som redovisats av nyhetsprogrammet Rapport den 5 oktober kan en arbetslös person tvingas vänta på sin ersättning från ansvarig arbetslöshetskassa upp till sex månader, något som får förödande ekonomiska konsekvenser för den enskilda person som drabbas.

Regeringen har vid flera tillfällen försämrat och förändrat regelverket i arbetslöshetsförsäkringen, något som lett till att det har blivit krångligare för arbetsgivare att utfärda intyg till den som blivit arbetslös. Enligt generaldirektören på IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, skulle en förenkling av arbetsgivarintygen kunna påskynda processen med granskning och beslut inför utbetalning av a-kasseersättning.

När dessutom a-kassorna förväntas ta emot många ansökningar från alla sjukskrivna som nu kommer att bli utförsäkrade från sjukförsäkringen, i enlighet med regeringens politik, ökar trycket på a-kassornas handläggare som redan i dag jobbar under stark press. 

Min fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är därför följande:

Är arbetsmarknadsministern beredd att vidta några åtgärder för att förenkla hanteringen av arbetsgivarintygsutfärdande?

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att väntetiderna för utbetalning av arbetslöshetsersättning ska kunna kortas?

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att a-kassorna ska kunna klara av att skyndsamt hantera ansökningar från sjukskrivna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-09 Anmäld: 2009-10-12 Svar fördröjt anmält: 2009-10-22 Sista svarsdatum: 2009-10-23 Besvarad: 2009-11-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)