Försäljning av statliga företag

Interpellation 2009/10:410 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:410 Försäljning av statliga företag

av Bosse Ringholm (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Under mandatperioden har näringsministern vid flera tillfällen lovat att offentliggöra resultaten av den översyn som pågår inom Näringsdepartementet av vilka statliga företag som kan tänkas vara aktuella för utförsäljning. När mandatperioden nu närmar sig sitt slut har någon redovisning ännu inte lämnats.

Om detta ska tolkas som att det inte längre är aktuellt för den borgerliga regeringen att sälja ut fler företag eller att regeringen internt är oense om den fortsatta utförsäljningsplanen är osäkert.

Jag vill därför fråga näringsministern när hon avser att uppfylla sitt löfte att för riksdagen redovisa resultaten av den översyn av statliga företag aktuella för utförsäljning som skett inom Näringsdepartementet under mandatperioden?

Kan näringsministern redovisa vilka statliga företag som nu står på tur för att privatiseras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-04 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.