Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Interpellation 2016/17:382 av Eva Lohman (M)

av Eva Lohman (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda (TFA-KL). TFA-KL är en avtalsförsäkring som omfattar de människor som arbetar inom bland annat kommuner, landsting och regioner.

Det är min mening att man bör se över ett nationellt ekonomiskt försäkringsskydd i syfte att täcka in den extra risk som är ambulanspersonalens vardag. I och med att ambulanspersonalens arbete är så pass annorlunda jämfört med annan vårdpersonal, bör detta vara möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur avser statsrådet att agera för att stärka försäkringsskyddet för ambulanspersonalen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Överlämnad: 2017-03-21 Anmäld: 2017-03-22 Återtagen: 2017-03-30 Sista svarsdatum: 2017-04-04