Försäkringskassans nya regler om underhållstödet

Interpellation 2016/17:128 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Den 1 april trädde de nya reglerna om underhållstödet i kraft. Enligt de nya reglerna ska Försäkringskassan inte längre betala ut fullt underhållstöd i fall där en underhållsskyldig förälder har betalat underhållet till Försäkringskassan under minst sex månader. Enligt de nya reglerna försvinner Försäkringskassan som mellanhand efter de sex månaderna, och efter det ska föräldrarna själva sköta betalningarna utan Försäkringskassan. Det finns redan i dag en stor oro för att de nya reglerna kan användas av den ena parten för att utöva påtryckningar på den andra. Detta är bekymmersamt.

Moderaterna tycker att de nya reglerna inte löser de grundläggande problemen med föräldrar som är frånvarande och inte tar sitt ekonomiska ansvar fullt ut. I stället kan de nya reglerna verka konfliktdrivande. Föräldrar förväntas i större utsträckning ta ansvaret själva och komma överens om och sköta betalningarna av underhållet.

I den bästa av världar skulle alla föräldrar såklart komma överens. Men så är det tyvärr inte i många fall. Moderaterna har föreslagit att man ska tillsätta en utredning, med uppdrag att i grunden göra om dagens konstruktion med underhållsbidrag och underhållstöd. I stället för dagens system, som bygger på barnets ekonomiska behov ställt i relation till föräldrarnas ekonomiska förmåga, vill vi se ett annorlunda system. Vi vill se en mer neutral, objektiv och förutsebar beräkning av underhållet och dess storlek. Denna ska bygga på att en viss och i förväg bestämd procent av den frånvarande förälderns inkomst ska gå till barnet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll: 

 

Vilka initiativ eller åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att minimera riskerna för konflikter mellan föräldrar i samband med underhållsstödet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-15 Överlämnad: 2016-11-16 Anmäld: 2016-11-17 Sista svarsdatum: 2016-11-30 Svarsdatum: 2016-12-09
Debatt (10 anföranden)