Försäkringskassans information om utebliven utbetalning

Interpellation 2008/09:435 av Ernkrans, Matilda (s)

av Ernkrans, Matilda (s)

den 26 mars

Interpellation

2008/09:435 Försäkringskassans information om utebliven utbetalning

av Matilda Ernkrans (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Många svenskar har väntat i månader på försenade utbetalningar och haft stora problem att få kontakt med sina handläggare. Det är kris i Försäkringskassan. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson hade den 28 januari ett krismöte med Försäkringskassans ledning och lovade därefter att ett så kallat serviceåtagande skulle inrättas.

Cristina Husmark Pehrsson gav bilden av ett personligt brev från Försäkringskassan till den som väntade på pengar. Man skulle få information om när utbetalningen kommer och om vem som handlägger ärendet. Men nu står det klart att inte blir något kontrakt. Den 5 mars skickade Socialdepartementet regeringsbeslutet till Försäkringskassan om att ett serviceåtagande bör innehålla information om handläggningstider, processer, tillgänglighet, bemötande, återkoppling och system för synpunktshantering. Som framgår av skrivningen kommer det inte att innebära ett personligt brev till den försäkrade utan snarare en allmän skrivning på Försäkringskassans hemsida.

Därför vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka är statsrådets skäl för att Försäkringskassan inte ska ge ett personligt brev till den försäkrade som innehåller information om bland annat utbetalningsdatum?

Avser statsrådet att ändra sina planer och återgå till det som var utlovat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-26 Anmäld: 2009-03-26 Svar fördröjt anmält: 2009-04-16 Besvarad: 2009-04-28
Debatt (11 anföranden)