Förmögenhetsstatistik

Interpellation 2013/14:512 av Bo Bernhardsson (S)

av Bo Bernhardsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Vi socialdemokrater har ingen avsikt att återinföra förmögenhetsskatten som avskaffades 2007. Däremot finns det behov av en förmögenhetsstatistik precis som av en inkomststatistik.

En bra förmögenhetsstatistik är viktig för att vi ska kunna följa hur jämlikhet eller ojämlikhet utvecklas, om klyftorna växer eller minskar.

Vi har nåtts av den föga smickrande nyheten att klyftorna växer snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. Vi har halkat ned från första till fjortonde plats. Finansministern torde ha gjort stora insatser på detta område.

Det handlar också om att kunna göra bedömningar av potentiella risker i det finansiella systemet. Det måste därför göras möjligt för Riksbanken och Finansinspektionen att följa hur hushållens förmögenhets- och skuldsättning utvecklas.

Mot bakgrund av vilka fakta och argument vill finansministern inte ha en svensk förmögenhetsstatistik?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-28 Inlämnad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-06-13 Förfallen: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.