Förmögenhetsskatten och kapitalinflödet

Interpellation 2009/10:37 av Olsson, Hans (s)

av Olsson, Hans (s)

den 20 oktober

Interpellation

2009/10:37 Förmögenhetsskatten och kapitalinflödet

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Enligt Skattestatistisk årsbok 2007 förfogade år 2005 de 1 procent mest förmögna individerna i Sverige över en fjärdedel av den sammanlagda förmögenhetsmassan. De 10 procent rikaste förfogade över mer än två tredjedelar av den sammanlagda förmögenheten. Den 1 procent förmögnaste delen av befolkningen har ett medianvärde på 6,8 miljoner kronor i förmögenhet.

Förmögenhetsskatten var en bra skatt. I den utformning den hade innan den avskaffades av den borgerliga regeringen betalades den i huvudsak av de rikaste medborgarna. Riksdagens utredningstjänst har visat att av de ca 270 000 förmögenhetsskattepliktiga tillhörde 60 procent den tiondelen av befolkningen med högst inkomster. Skatteintäkterna av förmögenhetsskatten skulle ha blivit 6,9 miljarder år 2007. De 100 personer som betalade högst förmögenhetsskatt betalade (prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m.) tillsammans 400 miljoner kronor. Skattens avskaffande motsvarade alltså en gåva från den borgerliga regeringen till var och en av dessa på i snitt 4 miljoner kronor. Allvarligast var dock att avskaffandet av förmögenhetsskatten inte finansierades fullt ut. Begränsningen av avdragsrätten för pensionssparande ökade statsinkomsterna med enbart 1,3 miljarder.

Med förmögenhetsskatten upphörde också förmögenhetsstatistiken i Sverige. Därigenom kan nu en viktig del av ojämlikheten döljas och skillnaderna i ekonomiska resurser hemlighållas för allmänhet, debattörer och forskare. Det har, inte minst av regeringen och borgerliga riksdagsledamöter, påståtts att 500 miljarder skulle flyta in till Sverige från utlandet då förmögenhetsskatten avskaffades. Dessa uppgifter har ännu efter tre år inte kunnat kontrolleras. Regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten tycks också ha tappat intresset för ämnet. Mina frågor till statsrådet är:

1. Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter gjorde finansministern bedömningen av hur avskaffandet av förmögenhetsskatten skulle finansieras?

2. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att säkerställa en rättvis förmögenhetsfördelning i Sverige?

3. Avser finansministern att ta initiativ till en utredning av det nettoinflöde av kapital till Sverige som grundar sig på avskaffandet av förmögenhetsskatten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Svar fördröjt anmält: 2009-11-06 Besvarad: 2009-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.