Förlossningsvården

Interpellation 2017/18:293 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Att bli förälder och bilda familj ska vara en lycklig och positiv del av livet. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller osäker i eller inför mötet med mödravården eller förlossningsvården.

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten. Förlossningsvård ingår i en kontinuerlig kedja av vård. Det är över 70 år sedan denna kedja senast utreddes (SOU 1945:50). Därför är det positivt och välkomnade att SKL genomför en nationell kartläggning av vården före, under och efter en graviditet för att ta reda på hur vårdkedjan ser ut i respektive landsting och vad som kan förbättras för att möta patienternas behov på bästa sätt. Det är inte en dag för tidigt. Men det räcker heller inte.

Vård i samband med barnafödande är så mycket mer än bara själva förlossningen. De blivande föderskorna måste kunna känna sig trygga både före och under förlossningen, förlossningsskadorna måste minska och – framför allt – personalen måste vilja arbeta inom förlossningsvården. Det får aldrig vara kris inom förlossningsvården.

På grund av bristande resurser finns det i dag inte alltid tid att ge kvinnor det stöd de behöver. Kvinnan möter ofta olika barnmorskor och vårdenheter före, under och efter graviditeten, och de är dåligt samordnade. Det råder därtill brist på erfarna barnmorskor. Fram till år 2025 beräknas bristen omfatta ungefär 1 300 barnmorskor. Välutbildade barnmorskors behövs. Antalet barnmorskor behöver öka. Vi ska ha en säker förlossningsvård i Sverige. Det handlar om kvinnors hälsa och nyföddas trygghet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

  1. Känner ministern till de utmaningar som finns gällande barnmorskors ansträngda arbetssituation?
  2. Hur ser regeringens personalstrategi för barnmorskor ut framöver?
  3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta så att sambandet mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård, som i dag är bristfälligt, håller ihop?
  4. Kan ministern och regeringen tänka sig att göra en utvärdering av hela förlossningsvården i närtid vad gäller sambandet mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård, för att få en vårdkedja som håller ihop?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-20 Överlämnad: 2017-12-20 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-23 Sista svarsdatum: 2018-01-24
Debatt (9 anföranden)