Förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie för ökad efterfrågan

Interpellation 2008/09:391 av Eneroth, Tomas (s)

av Eneroth, Tomas (s)

den 9 mars

Interpellation

2008/09:391 Förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie för ökad efterfrågan

av Tomas Eneroth (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Bilförsäljningen fortsätter att rasa dramatiskt i Sverige. Inte minst drabbar detta de svenska biltillverkarna där hemmamarknaden är mycket viktig och där både Saab och Volvo har modeller i försäljningstoppen. I Tyskland råder en liknande situation för de tyska bilmärkena, men till skillnad från i Sverige har den tyska regeringen agerat för att stimulera efterfrågan. Bland annat har en kraftfull skrotningspremie införts och generellt är de tyska bilmärkena oftast myndigheternas förstahandsval när äldre bilar ska ersättas. Detta har nu gett resultat och ett tydligt exempel är att Opel trots fordonskrisen sålde hela 40 000 bilar i februari, vilket till och med är bättre än ett normalt år. Totalt väntas den kombinerade skrotnings- och miljöbilspremien öka försäljningen i Tyskland med 200 000 bilar i år. I Frankrike beräknas en skrotningspremie på 10 000 ge en ökad försäljning på uppemot 30 procent, och i Italien och Spanien diskuteras nu införandet av premier. I Sverige fortsätter dock antalet nyregistreringar att rasa och i stället för stimulanser avskaffas miljöbilspremien i förtid.

Mina frågor till näringsministern är därför:

Avser näringsministern att ta initiativ till att det införs någon form av efterfrågestimulanser för att motverka fordonskrisen?

Avser näringsministern att verka för att öka andelen svensktillverkade fordon i den offentliga sektorns bilparker?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-03-09 Anmäld: 2009-03-09 Svar fördröjt anmält: 2009-04-01 Besvarad: 2009-05-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.