Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

Interpellation 2018/19:243 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Statsrådet Strandhäll har för bland andra konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt uttryckte statsrådet själv vid en pressträff i anslutning till beslutet: ”Det uppdrag Ann-Marie fick för tre år sedan har hon utfört väl och hon har hanterat de utmaningar som ha mött henne. Ann-Marie har målmedvetet arbetat för en rättssäkerhet i verksamheten med ordning och reda”.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Är statsrådet nöjd med Ann-Marie Beglers arbete eller inte eftersom båda dessa saker ju inte kan gälla samtidigt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-06-07 Svarsdatum: 2019-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)