Företagens frihet kontra mänskliga rättigheter

Interpellation 2012/13:135 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 16 november

Interpellation

2012/13:135 Företagens frihet kontra mänskliga rättigheter

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

I riksdagens debatt den 7 november om utökat skydd mot åldersdiskriminering ställdes frågan på sin spets om företagens frihet kontra rätten att slippa bli diskriminerad. Det är viktigt att reda ut vad som verkligen gäller och hur regeringen avser att agera i frågan.

Är statsrådet beredd att se över frågan om diskriminering och ta initiativ till att stärka den enskildes rätt att slippa bli diskriminerad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-16 Anmäld: 2012-11-16 Svar fördröjt anmält: 2012-11-29 Besvarad: 2012-12-10
Debatt (7 anföranden)