Företag i glesbygdskommuner

Interpellation 2012/13:305 av Åström, Karin (S)

av Åström, Karin (S)

den 1 mars

Interpellation

2012/13:305 Företag i glesbygdskommuner

av Karin Åström (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Arvidsjaur och Arjeplog är två av Sveriges mindre kommuner sett ur befolkningsmängd, men ytmässigt två av de största i Sverige. I denna interpellation kan de även representera andra glesbygdskommuner med liknande förhållanden och förutsättningar på en mängd områden. Båda kommunerna är specifika och har ett näringsliv med entreprenörer som satsar utifrån förutsättningarna med snö, is och kyla. Ett kluster av turism och biltestverksamhet har utvecklats. På senare år har det blivit allt svårare för företagen att expandera och även för nya företag som vill etablera sig i glesbygden i dessa områden.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att underlätta såväl expansion av befintliga företag som etablering av nya företag i glesbygdskommuner, som exempelvis Arvidsjaur och Arjeplog?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-01 Anmäld: 2013-03-04 Svar fördröjt anmält: 2013-03-13 Sista svarsdatum: 2013-03-18 Besvarad: 2013-04-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.