Föreslagen nedläggning av Linköping City Airport

Interpellation 2014/15:12 av Mathias Sundin (FP)

av Mathias Sundin (FP)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Klimat- och miljöminister Åsa Romson pekar i en artikel i Dagens Industri (den 8 oktober 2014) ut Linköping City Airport som en flygplats där bostäder skulle kunna byggas och flygplatsen därmed läggas ned.

Linköping är centrum för svensk flygindustri, och Östergötland har ett starkt flygkluster, med bland annat Luftfartsverket i Norrköping. Med rätta kallas Linköping för Sveriges flyghuvudstad.

Regeringen borde underlätta för flygindustrin att utvecklas i Linköping, inte försvåra.

Jag har följande frågor:

Varför pekade statsrådet ut Linköping City Airport som en flygplats som kan komma att läggas ned?

Avser statsrådet och regeringen att lägga förslag som innebär att Linköping City Airport måste avvecklas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-10-09 Överlämnad: 2014-10-10 Anmäld: 2014-10-14 Svarsdatum: 2014-10-21 Sista svarsdatum: 2014-10-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (29 anföranden)