Fördubbling av unga i fas 3 i Västsverige

Interpellation 2012/13:131 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 16 november

Interpellation

2012/13:131 Fördubbling av unga i fas 3 i Västsverige

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Antalet unga som befinner sig i fas 3 fördubblades från oktober 2011 till oktober 2012. Det visar en sammanställning av Arbetsförmedlingens statistik som LO i Västsverige gjort. Ökningen äger rum trots löfte om nolltolerans mot unga i åtgärden. 93 unga befann sig i fas 3 i Västsverige i oktober, mot 43 i oktober 2011. Ökningen syns på en rad orter i Västsverige.

Trots att riksdagen i juni 2011 tillkännagav för regeringen att anvisningarna till fas 3 skulle stoppas, har åtgärden fortsatt att växa under 2012. I oktober 2012 befann sig totalt 32 800 personer i fas 3, mot 28 000 i oktober 2011. I Västsverige befann sig 7 000 arbetslösa i fas 3 i oktober 2012: 800 i Halland och 6 100 i Västra Götaland. 

Fas 3 fortsätter att växa på Arbetsförmedlingen och tränger undan bättre åtgärder och riktiga jobb. Detta trots att åtgärden enligt Arbetsförmedlingens egna rapporter inte ger resultat; deltagarna betraktar den som meningslös och kan dessutom inte leva på ersättningen från den.

Vad tänker arbetsmarknadsministern göra för att följa riksdagsbeslutet om att stoppa fas 3?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-16 Anmäld: 2012-11-16 Besvarad: 2012-11-27
Debatt (7 anföranden)