Fördröjningen av Sveriges utbetalningar till jordbrukare

Interpellation 2016/17:117 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

När detta skrivs är det fortfarande ett stort antal jordbruksföretagare som ännu inte har fått sina EU-ersättningar för år 2015.

Flera bönder har hört av sig till mig. De berättar att de hade fått ett löfte från Jordbruksverket om att pengarna skulle betalas ut i slutet på förra månaden, det vill säga oktober 2016, men nu ges beskedet att pengarna kommer att betalas ut under andra hälften av 2017. Detta är alltså pengar som skulle ha betalats ut under 2015.

Det nya beskedet om EU-ersättningarna ställer jordbrukarna inför mycket stora svårigheter. Det handlar rent konkret om att exempelvis kunna betala för utsäde som redan inköpts. På grund av den tidigare fördröjningen av utbetalningarna har bönderna tvingats ta stora risker för att få fram likviditet nog att betala de räkningar som 2015 års ersättningar skulle finansiera. Att de nu står utan möjlighet att betala tillbaka inom utsatt tid innebär en mycket allvarlig situation för bönderna vars trovärdighet inför kreditgivare står på spel.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Kommer ministern att vidta åtgärder för att säkerställa att de EU-ersättningar som skulle ha betalats ut under 2015 kommer att betalas ut under 2016?

Om EU-ersättningarna inte betalas ut snarast, hur kommer ministern i så fall att säkerställa att böndernas likviditet och kreditvärdighet inte drabbas av fördröjningen av utbetalningarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-11 Överlämnad: 2016-11-14 Anmäld: 2016-11-15 Svarsdatum: 2016-11-29 Sista svarsdatum: 2016-11-29
Debatt (9 anföranden)