Fördröjning av bredband på landsbygden

Interpellation 2016/17:108 av Anders Åkesson (C)

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Tack vare teknikutvecklingen ökar användningsområden för telefoner och surfplattor. Ökad täckning och allt högre överföringshastighet efterfrågas för att möjliggöra att de internetbaserade tjänsterna ska kunna användas överallt. Framför allt i glesbefolkade områden kan trådlös infrastruktur vara ett ekonomiskt sätt att nå ut till alla bostäder och verksamhetsställen. En väl utbyggd infrastruktur för mobil telefoni- och bredbandstjänster är en förutsättning för fortsatta möjligheter för människor att kunna bo kvar, driva företag, delta i undervisning, utöva kultur och sociala kontakter också i landsbygdsdelarna av vårt land.

PTS annonserade i juli 2016 att auktionen av 60 megahertz i 700-megahertzbandet skulle starta den 1 december i år. I PTS auktionsunderlag framgick att tillgängliggörandet av 700-megahertzbandet för kommersiella tjänster går att förena med behovet av kommunikationslösningar för blåljusmyndigheterna.

Dagen innan PTS skulle börja ta in intresseanmälan för auktionen meddelar regeringen att de tänker förskjuta hela processen med två år, med hänvisning det säkerhetspolitiska läget. Regeringen gav även MSB i uppdrag att ytterligare en gång utreda hur 700-megahertzbandet bör användas, trots att det redan finns inkluderat i en förstudie som presenterades av PTS under våren 2015.

På min skriftliga fråga svarade statsrådet så sent som den 27 september detta år att mobiltäckning och bredbandstillgång för allmänna behov enligt ovanstående ska gå att förena med behovet hos aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar att kunna kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. Konsekvenserna av ytterligare två års väntan på en över hela landet väl fungerande mobil tele-/datakommunikation blir väldigt svåra för människor, företag och verksamheter. Den av Telia/Scanova aviserade nedsläckningen av kopparnätet förvärrar självklart situationen.

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson blir därför:

 

På vilket sätt avser statsrådet och regeringen att möta konsekvenserna av ytterligare två års fördröjning av ett fungerande mobilt bredbandsnät för människor, verksamheter och företag i hela landet, som regeringsbeslutet den 31:e oktober ger upphov till?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-09 Överlämnad: 2016-11-11 Anmäld: 2016-11-15 Sista svarsdatum: 2016-11-25 Svarsdatum: 2016-12-16
Debatt (7 anföranden)