Fördömande av Israels brott mot internationell rätt

Interpellation 2019/20:173 av Håkan Svenneling (V)

av Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Antalet israeliska bosättare på ockuperad palestinsk mark är i dag över 600 000. Bosättningarna utgör ett tydligt brott mot fjärde Genèvekonventionen och anses vara ett krigsbrott av Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Trots det fortsätter Israel etablera nya bosättningar och bygga ut de redan befintliga. Så sent som i oktober fattade man beslut om över 2 000 nya bostäder på ockuperad mark. Enligt organisationen Peace Now har beslut fattats för att bygga över 8 000 enheter bara i år.

Förutom att den expansiva bosättningspolitik som Israel bedriver är olaglig slår den effektivt sönder den palestinska infrastrukturen och möjligheten att bygga upp ett fungerande samhällssystem. Palestiniernas rörelsefrihet är kraftigt begränsad, och de utsätts regelbundet för ostraffat våld från bosättarna. Etableringen av nya bosättningar innebär inte sällan tvångsförflyttning av palestinier, och ofta stryps vattentillgångar och andra naturresurser för de omkringliggande samhällena.

Avvecklingen av bosättningarna är en nyckelfråga i fredsprocessen. Trots det fortsätter israeliska makthavare att godkänna byggandet av fler bosättningar. År 2017 rapporterades om de högsta kostnaderna för bosättningarna på 15 år, och sedan 2018 har antalet bygglov ökat med nästan 50 procent.

Samtidigt fortsätter lidandet på Gazaremsan. Gaza befinner sig på grund av den israeliska blockaden mitt i en akut humanitär katastrof. Bristen på bland annat elektricitet, rent vatten och sjukvårdsartiklar orsakar mycket svåra förhållanden för befolkningen. Den senaste tidens israeliska flygräder mot Gaza har genererat över 30 döda, varav flera barn.

Israel bryter återkommande mot såväl folkrätt som mänskliga rättigheter. Byggandet av bosättningarna, konfiskeringar av palestinska landområden, blockaden av Gaza, återkommande attacker mot Gaza, godtyckliga fängslanden och utomrättsliga avrättningar är bara några exempel.

Sveriges erkännande av Palestina 2014 ledde till stark kritik från den israeliske ambassadören. Utrikesminister Linde har tidigare sagt att det är väldigt viktigt att normalisera relationen med Israel. Det är svårt att se hur det ska bli möjligt utan att samtidigt mildra kritiken mot de omfattande brott Israel begår. Det vore förödande för Sveriges arbete för en fredlig lösning.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1.  Hur ser ministern att en normaliserad relation med Israel påverkar möjligheten att fördöma Israels brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter? 
  2.  Avser ministern att ta några initiativ med anledning av det ökande antalet israeliska bosättningar på ockuperad mark i Palestina?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-27 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Sista svarsdatum: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-20
Debatt (7 anföranden)