Fördelningseffekter av slopad förmögenhetsskatt

Interpellation 2006/07:447 av Olovsson, Fredrik (s)

av Olovsson, Fredrik (s)

den 28 mars

Interpellation

2006/07:447 Fördelningseffekter av slopad förmögenhetsskatt

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har via Dagens Nyheter låtit meddela att man har för avsikt att avskaffa förmögenhetsskatten under året. Därmed genomförs ytterligare en skatteförändring som gynnar rika och höginkomsttagare. Förmögenhetsskatten betalas av människor med en skattepliktig förmögenhet, vilket är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid utgången av året. Beskattningsbar förmögenhet är den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger ett fribelopp. Fribeloppet är 1 500 000 kronor för ensamstående och 3 000 000 kronor för gifta eller sammanboende med gemensamma barn. Den tiondel av befolkningen som har högst inkomster står för cirka två tredjedelar av förmögenhetsskatten; det är alltså personer med mycket god ekonomi som nu slipper betala skatt. Jag har därför tre frågor till finansministern:

1. Vilken bedömning av de fördelningspolitiska effekterna gör finansministern av avskaffandet av förmögenhetsskatten, och föranleder bedömningen någon åtgärd från finansministerns sida?

2. Vilken bedömning gör finansministern av hur stora skattesänkningar de hundra personer får som i dag betalar högst förmögenhetsskatt, och föranleder bedömningen någon åtgärd från finansministerns sida?

3. Vilken bedömning gör finansministern av hur många personer som får minst 1 miljon i gåva genom avskaffandet, det vill säga hur många personer som i dag betalar mer än 1 miljon i förmögenhetsskatt, och föranleder bedömningen någon åtgärd från finansministerns sida?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-28 Anmäld: 2007-03-28 Svar fördröjt anmält: 2007-04-11 Besvarad: 2007-04-24
Debatt (12 anföranden)