Förbud mot barnäktenskap

Interpellation 2017/18:552 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Barnäktenskap har diskuterats flitigt under framför allt det senaste året, även om problemen varit kända under lång tid. Trots att vi har en regering som uttryckligen påstår sig värna flickors och kvinnors rättigheter så har frågan om barnäktenskap dragits i långbänk, och det står nu klart att regeringen överlåtit frågan på en framtida regering, efter valet i höst.

Regeringen har dock på senare tid gjort uttalanden som antyder att man faktiskt kan tänka sig att agera för att stärka flickors och unga kvinnors rätt att själva välja partner. Dock är de praktiska förslagen få. Sverigedemokraterna har framfört flera förslag för att komma till rätta med problemen kring barnäktenskap och ungas utsatthet. Framför allt gäller det förslag om att göra det straffbart att bidra till att barn gifts bort, att upplösa alla barnäktenskap i Sverige och att se till att kommuner och myndigheter aldrig ska få behandla barn som gifta. För att ytterligare stärka unga kvinnors rätt att själv välja partner vill vi införa en 24-årsregel liksom Danmark.

Regeringen har under senare tid talat om att inga undantag ska finnas mot förbudet mot barnäktenskap. Dock utan att någonsin tala om straffsatser och påföljder för den som på olika sätt inte respekterar förbudet.

Jag vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Hur tänker sig ministern att förbudet mot barnäktenskap ska fungera, och vilka straff kan den som bryter mot förbudet förvänta sig? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-17 Överlämnad: 2018-05-18 Anmäld: 2018-05-21 Sista svarsdatum: 2018-06-01 Svarsdatum: 2018-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)