Förbud att bära heltäckande slöja

Interpellation 2018/19:163 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Från och med den 1 augusti 2018 är det förbjudet att bära heltäckande muslimsk slöja, det vill säga burka och niqab, på offentlig plats i Danmark. Om man bryter mot förbudet och detta inte tjänar ett särskilt syfte riskerar man böter på motsvarande 1 400 svenska kronor. Vid upprepade brott kan bötesbeloppet dock komma att höjas avsevärt.

Förbudet, som även gäller andra ansiktstäckande plagg som exempelvis rånarluva, har debatterats under en tioårsperiod i Danmark och röstades igenom av en stor majoritet i det danska folketinget den 31 maj 2018.

Liknande förbud finns redan i flera olika europeiska länder som Belgien, Frankrike, Lettland och Österrike.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kan ministern tänka sig att införa ett liknande förbud här i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-28 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Sista svarsdatum: 2019-04-11 Svarsdatum: 2019-04-26
Debatt (7 anföranden)