Förbifart Stockholm

Interpellation 2018/19:300 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt av stor vikt för hela landet. Vägprojektet kommer att avlasta Essingeleden som i dag är hårt trafikerad och bidra till att öka tillgängligheten och förkorta restiderna i hela Stockholmsregionen, som är en av Sveriges viktigaste arbetsmarknadsregioner. Förbifarten skapar nya möjligheter för kollektivtrafiken, med snabba bussförbindelser mellan Stockholms södra och norra delar. Eftersom projektet stärker möjligheten att resa runt Stockholms innerstad i stället för igenom den förväntas trafikmängd och utsläpp minska i de centrala delarna av staden.

Den rödgröna regeringen har en historia av att agera ansvarslöst när det kommer till Förbifart Stockholm. Hösten 2014 stoppade man bygget av projektet trots vetskapen om att detta var i strid med riksdagens vilja. Projektet återupptogs i början av 2015, men totalt sett kan stoppet ha kostat skattebetalarna över 200 miljoner kronor helt utan någon nytta. I mars i år hävde Trafikverket kontraktet med den entreprenör som bygger bergtunnlarna i E4 Förbifart, och det är ännu oklart vilka förseningar och fördyringar detta lett till.

Tidigare har Förbifarten beräknats vara färdigställd till 2026. I ljuset av ovanstående är det extra allvarligt att det återigen kommit nya oroande uppgifter i medierna om att projektet kommer att både försenas kraftigt och öka i kostnader samt att bygget inte kommer att stå klart förrän 2028. Infrastrukturministern och regeringen är ytterst ansvariga för projektet Förbifart Stockholm.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Med hur mycket bedömer statsrådet att Förbifart Stockholm kommer att öka i kostnad på grund av den senaste tidens händelser?
     
  2. Med hur mycket bedömer statsrådet att projektet Förbifart Stockholm kommer att försenas på grund av den senaste tidens händelser?
     
  3. Kan statsrådet garantera att Förbifart Stockholm kommer att vara färdigställd till 2026 enligt tidigare planer?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-26 Överlämnad: 2019-06-27