Förbättring av Kemikalieinspektionen

Interpellation 2014/15:712 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Kemikalieinspektionen har anmälts till Justitiekanslern (JK) för sina långa handläggningstider, och JK har framfört kritik mot bland annat dessa handläggningstider.

Kemikalieinspektionen har även fått mer pengar, ca 10 miljoner, för budgetåret 2015. Underskottet var vid årsskiftet 78 miljoner kronor. Regeringen har både gett mer pengar till Kemikalieinspektionen och höjt avgifterna för prövningar.

Trots detta klarar Kemikalieinspektionen inte sitt jobb. Kemikalieinspektionen klarar inte heller att leva upp till EU:s krav på att ärenden ska avgöras inom tolv månader. Man misslyckas både med att sköta sin ekonomi och med att hålla handläggningstiderna.

Enligt kommentarer till medierna från Kemikalieinspektionen bedömer myndigheten själv att man först år 2019 kommer att uppfylla lagkraven för handläggning. 

Mina frågor till klimat- och miljöministern är därför:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att Kemikalieinspektionen ska klara av sitt jobb? Kan ministern tänka sig att eventuellt lägga ned Kemikalieinspektionen och i stället skapa en ny och effektivare myndighet som klarar att sköta sitt uppdrag enligt EU:s krav?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-09-03 Sista svarsdatum: 2015-09-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)