Förbättrad järnvägskapacitet

Interpellation 2012/13:413 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 15 maj

Interpellation

2012/13:413 Förbättrad järnvägskapacitet

av Isak From (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. Norrbotniabanan finns som bekant fortfarande inte med i den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Natten mellan den 10 och 11 maj spårade nio av tretton vagnar i ett godståg ur och förstörde rälsen och kontaktledningen.

Olyckan skedde mellan Storsund och Koler, söder om Älvsbyn. Lyckligtvis skadades ingen person. Men skadan på spåret innebär ett totalstopp under många dagar för all tågtrafik mellan Jörn och Boden.

Den trasiga järnvägsrälsen söder om Älvsbyn blir kostsam för bland annat stålföretaget SSAB och Boliden. För att få fram produkterna från SSAB-fabriken i Luleå till den i Borlänge måste transporterna nu gå med båt, via Oxelösund. Merkostnaderna uppgår till många miljoner kronor.

Gruvbolaget Boliden drabbas av störningar, framför allt gäller det transport av gruvämnen från Aitikgruvan till smältverket i Rönnskär i Skelleftehamn. Boliden planerar att gå över till kostsamma lastbilstransporter under stoppet.

En liknande olycka hände 2011. Då räknade Trafikverket med 12 miljoner kronor för skadade vagnar, räls och kontaktledningar. En fördjupad utredning gjordes och man såg att näringslivet, under de fyra dagar som trafiken stod stilla, drabbades av direkta kostnader på 9 miljoner kronor och indirekta kostnader på ca 67 miljoner.

Med anledning av det nu inträffade totalstoppet på Norra stambanan undrar jag om statsrådet tänker vidta några åtgärder för att minska sårbarheten och för att förbättra järnvägskapaciteten mellan Umeå och Luleå.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-15 Anmäld: 2013-05-15 Besvarad: 2013-05-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)