Föräldraförsäkringens utformning

Interpellation 2006/07:146 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 8 december

Interpellation

2006/07:146 Föräldraförsäkringens utformning

av Maria Kornevik Jakobsson (c)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

En vikig grundidé för samhället måste vara att de barn som finns i ett samhälle ska få allt de behöver för att bli trygga och kunna arbeta på sin utveckling, i sin egen takt. Poängen med det är att de i sin tur ska bli trygga vuxna som kan ge sina barn det de behöver och så vidare.

En effekt av samhällsutvecklingen är sönderdelade familjenätverk och att familjens tid tillsammans med barnen har krympt. Samtidigt har även globaliseringen inverkat på familjebilden. I takt med att vi blir mer rörliga hamnar ofta familjens medlemmar på långt avstånd från varandra. Barnen är de som fått ta största smällen när för få har tid med dem och när de har färre vuxna som de känner trygghet hos.

Försäkringskassan har nyligen presenterat en rapport som säger att många föräldrar låter bli att ta ut alla dagarna i föräldraförsäkringen. Detta innebär att det är barnen som återigen får betala ett högt pris. Då barn behöver en trygg och lugn tid under de första åren är detta alarmerande.

Det kan nu vara dags att börja omformulera modellen för barnens omvärld. Här gäller det att tänka i nya banor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att föräldraförsäkringens utformning bättre ska passa barnens behov?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-12-08 Anmäld: 2006-12-08 Svar fördröjt anmält: 2006-12-12 Besvarad: 2007-01-16