Folkmordsåtal mot IS-krigare

Interpellation 2017/18:411 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 22 februari 2018 antog Nederländernas underhus enhälligt en resolution som begär att den nederländska regeringen lägger fram ett förslag i FN:s säkerhetsråd för att åtala och straffa IS-/Daishkrigare. (referens: 34775 V, nummer 63).

Denna resolution bygger på arbetet i den rapport som antagits av Europarådet gällande IS-/Daishkrigare som begår folkmord i Syrien eller Irak mot minoriteter som yazidier, kristna och icke-sunniska muslimer. Enligt Europarådet är folkmordskonventionen tillämplig, och medlemsstaterna är därför är skyldiga att åtala. Eftersom tusentals européer, inklusive hundratals svenska medborgare, har gått med i IS/Daish har Sverige och övriga europeiska regeringar en plikt att tillse att åtal väcks mot dessa personer.

Både Sverige och Nederländerna är för närvarande medlemmar av FN:s säkerhetsråd.

Mina frågor till utrikesminister Margot Wallström är därför:

 

1. Delar den svenska regeringen uppfattningen att den är skyldig att åtala IS-/Daishkrigare för folkmord?

 

2. Är den svenska regeringen beredd att göra gemensam sak med den nederländska regeringen och tillsammans lägga fram ett förslag i FN:s säkerhetsråd för att inrätta en internationell domstol för IS-/Daishkrigare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-02 Anmäld: 2018-03-06 Svarsdatum: 2018-03-13 Sista svarsdatum: 2018-03-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)